مقاله دانلود فارسی مهندسی صنایع مدیریت

مقالات بتسا

مقالات مهندسی صنایع و مدیریت کشور

استقرار نظام آراستگی 5S در شركت آب منطقه ای اردبیل

استقرار نظام آراستگی 5S در شركت آب منطقه ای اردبیل چکیده: بررسی ها و مطالعات انجام شده در خصوص محیط كار سازمان ها نشان میدهد كه وجود نابسامانی و بهم ریختگی فیزیكی در محیط سازمان می تواند بر زیبایی و راندمان كاری مجموعه تاثیر منفی گذارد. گاهی اوقات وقتی به فرایندهای كاری با دقت می نگریم متوجه می شویم كه كاركنان به شرایط نامناسب موجود خو گرفته و غالباً پیشنهادات سازنده ای برای بهبود و پیشرفت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):